Teşvik Takibi

Teşvik Takibi Departmanımız, ihracatçı firmalarımıza avantaj sağlayan uygulamalar ve mevzuat hükümleri hakkında danışmanlık sağlarken, ilgili belgelerin süresi içinde alınması ve kapatılması gibi işlemleri destekleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızla karşılamaktadır.

Bu kapsamda en sık kullanılan teşvikler şöyledir:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Firmalar, üretimde ihtiyaç duyduğu ham maddeyi Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gümrük muafiyetinden ve KDV istisnasından yararlanarak ithal edebilirler. DİR kullanan firmalar ithalatta gümrük vergisi ve harç istisnasından yararlanmanın yanı sıra ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmama ve vadeli ithalat işlemlerinde %6 KKDF ödemeyerek önemli bir avantaj sağlarlar.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

Şirketimiz hangi sektörlere izin ya da belge düzenleneceği konusunda danışmanlık yapmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Tamamen yeni yatırım veya mevcut tesislerin modernizasyonu için firmalar, yatırım teşviklerinden yararlanabilirler. Teşvik sistemi, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar başlıkları altında uygulanmaktadır.

Şirketimiz, hangi sektörlere bölgeler nezdinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenleneceği konusunda danışmanlık yapar, projesini hazırlar, takibini yürütür.

YATIRIM TEŞVİK-LEASİNGLİ İŞLEMLER

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmalara makine alımlarında ödeme kolaylığı ve finansal destek sağlayan kiralama işlemidir. Yatırım Teşvik Belgesi ithal ve yerli listede alımı LEASİNG’ e konu edilen makine ve teçhizatları, belge nezdinde LEASİNG işlemi onayı için Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığına Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firma ve finansal kiralama firması adına yapılan eş zamanlı müracaatları ile gerçekleşir.  Şirketimiz; Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firma ve Finansal kiralama firması adına danışmanlık yapar, projesini hazırlar, takibini yürütür.