Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Özen Gümrük olarak Dış ticaret gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları kapsamında;

  • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları, enerji verimliliği, iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla öncü olmak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek
  • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
  • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, 
  • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek